• Naujienos

 • Apie klubą

  Visagino jaunųjų verslininkų klubas, veikiantis asociacijos „Ryšių bankas“ pagrindu savo veiklą pradėjo 2008 metais. Daugiau nei metus klubas dirbo neformaliai, be juridinio asmens įsteigimo, kaip viena iš VšĮ IAE regiono verslo inkubatoriaus iniciatyvu. 2009 m. lapkričio mėn. klubas buvo oficialiai įregistruotas.

  Klubas vienija Visagino jaunus, ambicingus, sumanus ir visada energingus žmonės, kurie turi bendrą norą kartu spręsti ekonomines ir socialines jaunimo problemas, padėti vieni kitiems kurti laiminga ateitį Lietuvoje.

  Asociacijos veiklos tikslai yra šie:

  • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi patirtimi;
  • skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą, stiprinti jų organizuotumą;
  • aktyviai dalyvauti verslo, kultūriniame ir socialiniame visuomenės gyvenime;
  • dalyvauti įvairiuose meno, mokslo, verslo, kultūros ir sporto renginiuose, parodose, mugėse, juos organizuoti tiek Visagine, tiek kituose miestuose, regionuose ir šalyse;
  • koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
  • organizuoti asociacijos narių papildomą mokymą, kvalifikacijos kėlimą;
  • bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis, organizacijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  • užmegzti ryšius užsienyje ir juos palaikyti;
  • gauti paramą ir ją panaudoti paramos asociacijos veiklos tikslais.

  Šiuo metu klubas vienija 25 narius, taip pat turi nemažai „laisvųjų klausytojų“ – t.y. Visagino gyventojų, kurie nėra klubo nariai, tačiau nuolat lanko klubo posėdžius ir dalyvauja jo veikloje. Klubo nariai dirba skirtinguose srityse, bet dauguma iš jų yra verslininkai arba kūrybinių industrijų atstovai. Vidutiniškais klubo narių amžius – 28 metai.

  „Visagine yra daug aktyvių jaunų žmonių, reikia tik juos suvesti vienas su kitu ir kartu jie padarys daug gerų darbų ir įgyvendins neįmanomus planus“ – taip sako Visagino jaunųjų verslininkų klubo nariai, atsakydami į klausimą dėl kokių priežasčių jie tapo klubo nariais.

  Kartu su projektine veikla, asociacija daug laiko skiria kūrybinių industrijų skatinimui – organizuojamos parodos, pristatymai, mokymai menininkams „Kaip sėkmingai parduoti savo kūrinius“. Sprendžiant socialines problemas, asociacija bendradarbiauja su Visagino vaikų paramos centru, Raudonojo kryžiaus Visagino skyriumi, su kitomis socialinės paramos organizacijomis. Asociacijos nuolatiniai partneriai – VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius, Visagino kultūros centras, Visagino vaikų kūrybos namai ir t.t.

  Comments Off on Apie klubą

  Comments are closed.